Întrebări Frecvente

Constatarea amiabilă de accident:
(1) Pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, asiguraţii pot informa societăţile din domeniul asigurărilor şi în baza unui formular tipizat, eliberat de către aceste societăţi, denumit în continuare constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor implicate consemnează informaţii privind data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate şi ale propriilor societăţi de asigurare RCA, precum şi informaţii privind circumstanţele producerii accidentului.
(2) Forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului tipizat sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul unui accident soldat cu vatamari de persoane, chemati Salvarea si anuntati Politia la numarul unic – 112.
• Nu parasi locul accidentului pana la venirea unui echipaj al Politiei Rutiere
• Politia va încheia procesul verbal, va stabili vinovatia si va elibera autorizatia de reparatie pentru vehicul
• Soferul gasit vinovat va da o copie a politei sale RCA celuilalt sofer.
Daca accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale , completati formularul standard de Constatare Amiabila. Daca unul dintre conducatori poseda un formular in alta limba, nu conteaza pe care dintre acestea il completati, dar trebuie sa va asigurati ca veti pastra fie copia, fie originalul formularului completat pentru a-l trimite asiguratorului.

Asigurarea RCA poate fi reînnoită cu maximum 30 zile înainte de ultima zi de valabilitate sau cel târziu în ultima zi de valabilitate pentru asigurarea continuității asigurării RCA.

Asa cum este specificat in Legea 132/2017, art.7, contractul RCA încetează:
a) La data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;
b) La data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
c) La împlinirea termenului stabilit în contractul RCA

Așa cum este specificat în Legea 132/2017 ,limitele teritoriale de aplicare ale asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sunt următoarele:
a) Teritoriul României;
b) Teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, denumite în continuare state membre, şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene;
c) Teritoriile statelor situate între două state care leagă direct două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto;
d) Teritoriile statelor în care sunt competențe birourile naţionale auto care au semnat Acordul multilateral;
Pentru a emite un duplicat, te poți adresa societății care ți-a încheiat asigurarea. Dacă este încheiată prin intermediul Site-ului www.cezarburlacu.ro, mă poți contacta la adresa de email office.cezarburlacu@gmail.com și îți voi transmite un duplicat al poliței RCA.

În baza unei prime unice, asigurarea RCA acoperă prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.
Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) şi (5) din legea 132/2017 şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru:
a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză;
c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii;
d) prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate;
f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare.Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA, în vigoare la data la care se încheie contractul RCA. Astfel ,B0=tariful de baza, B1-5%,B2-10%, B3-15%, B4-20%, B5-25%,B6-30%, B7-40%, B8-50% si M1-10%, M2-20%, M3-30%, M4-40%, M5-50%, M6-65%, M7-70%, M8-80%.

Decontarea Directa RCA – este serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziţia acestuia este opţională de către asigurat, asa cum este definit in Legea 132/2017.

Se plătește online cu cardul, iar polița RCA este trimisă instant la adresa ta de e-mail. Opțional, poți solicită să primești și un exemplar tipărit prin Poștă Română.

  • Consultanță și consiliere corectă

  • Gestionarea scadențelor din portofoliul tău de asigurări, ITP, Rovinieta

  • Prezentarea ofertelor care să acopere nevoile tale

  • Suport în cazul apariției daunei

logo