Termeni și Condiții

[pl_row pagelayer-id=”Se9VZYIpVfbq1SyU” stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″]
[pl_col pagelayer-id=”aOnXk2CMmvYrppuJ” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″]
[pl_text pagelayer-id=”87GdqtBL9O7UFiG7″ ]

Prezentul document stabilește
regulile privind încheierea Contractelor de Asigurare prin
intermediul Site-ului www.cezarburlacu.ro.

1. Prestarea Serviciilor 

1.1
Serviciile de intermediere încheiere contracte de asigurare sunt
realizate de societatea Destine Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L, (denumit în continuare „DB”), ce are numărul de
înregistrare în Registrul Brokerilor RBK-425, prin Cezar-Stelian
BURLACU, înregistrat în Registrul Intermediarilor în Asigurări
și/sau Reasigurări sub numarul RAF 46932, în calitate de asistent
in brokeraj:

Sediu
social: Călărași, Jud. Călărasi, Str. Belșugului, nr.37,
bl.I35, sc1, ap.9

J51/9/2019,
CUI 40372496

e-mail: office.cezarburlacu@gmail.com,
capital social 200 lei

2. Definitii

Calcul –
calcularea valorii ofertelor de asigurare în baza datelor furnizate
pe Site de Cumpărător/Client/Utilizator;

Site –
domeniul www.cezarburlacu.ro
și subdomeniile acestuia;

Servicii –
intermediere în asigurări prin intermediul Site-ului; 

Comandă –
un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între DB
si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite către DB, prin
intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Servicii de pe
Site.

Cumpărător –
persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică
care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client/Utilizator –
persoană fizică/ persoană juridică care are sau obține acces la
Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de
către DB;

Cont –
secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă
care permite Cumpăratorului transmiterea Comenzii și care conține
informații despre Cumpărător și istoricul comenzilor
Cumpărătorului în Site;

Conținut –
toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau
altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, precum
și conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor/
Clienților/Utilizatorilor  de către DB prin mijloace
electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, precum
și orice informație comunicată prin orice mijloc de către MTC
către Cumpărător;

Asiguratul –
persoana fizică sau juridică a cărei sănătate sau bunuri sunt
protejate în baza Contractului de Asigurare;

Asigurator –
Persoana juridică autorizată în condițiile Legii 237/2015 să
exercite activitați de asigurare.

Contractul
de Asigurare – contractul în baza căruia Asiguratorul se
obligă să îndeplinească serviciile stabilite în cazul apariției
evenimentului asigurat, iar Asiguratul se obligă să platească
prima de asigurare;

Cookies –
folderele text pastrate de browserul utilizatorului pe hardul
calculatorului, care pot fi utilizate de operatorii paginii de
internet pentru recunoașterea utilizatorilor și pentru a adapta la
aceștia conținutul afișat;

3.
Încheierea Contractului de Asigurare

Contractele
de asigurare sunt emise de DB în numele companiilor de asigurare
partenere. Contractul de Asigurare se încheie în baza:

a)
prezentului document,

b)
cererii de ofertă din partea
Utilizatorului/Cumpărătorului/Clientului,  

c)
ofertelor afișate în Site; 

d)
comenzii transmise de către Utilizator/Client/Cumpărător catre DB.

În
baza informațiilor furnizate de Utilizator/Cumpărător/Client,
sistemul efectuează calculul primelor de asigurare de la
asiguratorii parteneri care oferă serviciu de webservice pentru
produsul solicitat de Utilizator/Cumpărător/Client și pregătește
oferta de asigurare. 

Înainte
de finalizarea comenzii, Cumpărătorul declară: 

a)
citirea și acceptarea prevederilor prezentului document; 

b)
ca datele completate în Site sunt corecte și conforme cu realitatea

c)
că are 18 ani împliniți;

d)
ca a înteles și a acceptat termenii și condițiile contractului de
asigurare și drepturile și obligațiile ce îi revin și că este
de acord cu emiterea poliței de asigurare; informații despre
contractul de asigurare încheiat la distanță pot fi consultate
aici. 

e)
că își dă acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal
în scopul calculării ofertelor solicitate precum și în scop de
publicitate. 

Prin
acceptarea prezentului document Cumpăratorul împuternicește
societatea DB sa îl reprezinte în relația cu asiguratorul, să
solicite oferta de asigurare și să emită polița de asigurare. 

Orice
declarație falsă a Cumpărătorului duce la anularea poliței de
asigurare de către Asigurător și atrage răspunderea Cumpărătorul
pentru toate daunele provocate prin această faptă.

Polițele
 de  asigurare  RCA și polițele de asigurare
obligatorie a locuințelor (PAD)  nu se anulează  de către
societațile de asigurare, cumpărătorului revenindu-i obligația de
a achita către DB prima de asigurare pentru acestea. 

În
cazul sumelor neîncasate aferente polițelor de asigurare ca urmare
a anulării poliței, refuzului la plată sau a modificărilor de
tarif, DB se poate îndrepta împotriva Cumpărătorului care a
lansat respectiva Comandă pentru recuperarea sumelor plătite către
Asigurator.

4. Modalitatea de plată și
intrarea în posesie a poliței de asigurare

Cumpărătorului,
îi revine obligația de a achita doar prima de asigurare aferentă
poliței de asigurare comandate, precum și eventuala diferență de
primă rezultată ca urmare a corectării poliței cu date corecte. 

Polițele
de asigurare se pot achita prin una din următoarele modalități de
plată: în numerar, cu cardul, cu OP,  etc. Pot exista
contracte de asigurare a căror primă poate fi plătită doar
printr-o singură modalitate de plată; de asemenea, modalitatea de
plată poate diferi în funcție de data intrării în vigoare a
asigurării sau valoarea acesteia.  

După
finalizarea Comenzii Cumpăratorul primește, în format electronic
la adresa de e-mail furnizată în formularul de comandă, rezumatul
Comenzii în baza căruia s-a emis oferta de asigurare. Notificarea
primită de către Cumpărator, dupa efectuarea Comenzii are rol de
informare și nu reprezintă confirmarea Comenzii. Această
notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic (sms). Comanda
se confirmă telefonic,e-mail sau sms. 

Polița
se trimite prin postă sau prin curier cumparatorului, la intenția
acestuia în mod expres.

5.
Dreptul la retragere al Cumpărătorului din Contractul de Asigurare

5.1
În cazul încheierii contractelor la distanță: 

Cumpăratorul
are dreptul de a denunța unilateral contractul încheiat la
distanță, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la
încheierea Contractului de Asigurare/ primirea poliței de
asigurare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv.
Solicitarea de denunțare se trimite de către Cumpărător pe adresa
de
e-mail: office.cezarburlacu@gmail.com în
termenul prevăzut anterior. În cazul denunțării contractului
încheiat la distanță, Cumpărătorul nu va fi obligat la
cheltuieli. În termen de 30 de zile de la primirea notificării
privind denunțarea contractului, DB va rambursa prima de asigurare
încasată.

Dreptul
de denunțare unilaterală nu se aplică în cazul asigurărilor RCA,
a  contractelor de asigurare pentru calătorie în străinătate
odată începută perioada de asigurare, a polițelor de asigurare de
călătorie și pentru bagaje  sau a altor polițe de asigurare
pe termen scurt cu o durăta de cel mult o luna calendaristică, a
asigurărilor obligatorii de locuință.

5.2
Referitor la asigurare RCA:

Pentru
vehiculele care se radiază din circulație sau pentru care
asiguratul transmite dreptul de proprietate în perioada de
asigurare, asiguratorul este obligat să restituie asiguratului, la
cererea scrisă a acestuia însoțită de documentele
doveditoare,parte din  prima de asigurare platită; 

Prima
de asigurare se restituie parțial numai în cazurile în care nu
s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente
produse în perioada de valabilitate a asigurării. 

5.3
Polițele  de  asigurare  RCA, polițele de asigurare
obligatorie a locuințelor (PAD)  nu se anulează  de către
societățile de asigurare, cumpărătorului revenindu-i obligația
de a achita către DB prima de asigurare pentru acestea.   

6.
Corectarea datelor înscrise în polița de asigurare. Reclamații.
Modificări

Dacă
datele înscrise pe polița de asigurare nu corespund cu cele
furnizate de cumpărător în formularul de comandă sau înscrise în
certificatul de înmatriculare/carte de identitate/acte proprietate,
Cumpărătorul este obligat să ne anunțe, în cel mai scurt timp pe
email,
la office.cezarburlacu@gmail.com,
pentru a remedia situația. Eventualele erori materiale înscrise în
polița de asigurare vor fi corectate prin emiterea de către
asigurator de acte adiționale/suplimente de asigurare la polița
emisă. 

Reclamatiile
referitoare la încheierea asigurărilor prin intermediul Site-ului
pot fi transmise în scris la adresa sediul social al DB  sau la
adresa de
e-mail office.cezarburlacu@gmail.com. Termenul
maxim de soluționare a reclamațiilor este de 30 de zile
calendaristice de la primirea acestora.  Reclamația trebuie să
conțină cel puțin următoarele date: numele și prenumele
Cumpărătorului, adresa de e-mail, adresa de corespondență precum
și o scurtă descriere a situației reclamate. Daca raspunsul primit
de la noi vă nemulțumește, atunci aveți posibilitatea să apelați
la Solutionarea Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar
Non-Bancar.(SAL-Fin)

Limba
intrebuințată în relațiile dintre Utilizator/Cumpărător,
asigurator și DB este limba română. Legea aplicabilă în
relațiile dintre Utilizator/Cumpărător, asigurator și DB este cea
română. Eventualele neînțelegeri între părți se rezolvă pe
cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către
instanța de judecată competentă. 

Prezentul
document este în vigoare din data de 26.07.2020 și revizuită la
15.07.2020. DB are dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor
acestui document fără o notificare prealabilă, acesta fiind
opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data
afișării în Site. În caz de diferență între prezentul document
și Termenii și Condițiile Generale ale Site-ului, are prioritate
prezentul document. 

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

logo